ДЕТЕКТИВСКА И ОХРАНИТЕЛНА АГЕНЦИЯ "НИК-ПОЛ"
---Двадесет и седем годишен опит в охранителния бранш---

Начало СОД Охрана Други Contact Us

 

Агенция "Ник-Пол" е лицензирана фирма за специализирана, както в организацията на физическата охрана на обекти и лица, така и по отношение на сигнално-охранителната дейност. Фирмата разполага със:

 • система за телефонен и радио мониторинг
 • възможности за проектиране, доставка и монтаж на системи за видео контрол на достъпа
 • контрол на работното място
 • пожароизвестяване и пожарогасене
 • дистанционен контрол на обекта.
 • паник-бутон

      "Ник-Пол" използва за техническа охрана надеждна апаратура на световно равнище, чрез която се пренася сигнала до диспечерския пункт на фирмата по радио канал (чрез радио-трансмитер) или по телефон (чрез комуникатор) разположени в обекта на клиента.
      НОВО: За обекти извън обхвата на радио зоната, "Ник-Пол" предлага нова услуга, използваща клетъчната телефонна с-ма GSM, позволяваща предаването на информация от охранявания обект до централната станция за мониторинг и реагиране, от всяка точка с GSM покритие.
      Данни за състоянието на обекта се получават в диспечерския пулт и се обработват от компютри. Всички отклонения от нормалното състояние (отпадане на напрежение и/или акумулатор, неизправност в охранителната техника и др.) незабавно се регистрират в центъра за незабавна реакция. Компютърната обработка на информацията дава възможност на абоната да получи справка за сигналите регистрирани от компютъра за всяка конкретна ситуация (напр. момент на влизане и/или излизане от обекта, видове сигнали и др.). Информацията за всеки обект се пази в продължение на 5 (пет)месеца. Фирмата монтира и паникбутони даващи възможност за повикване на автопатрули в случай на нападение, пожар, спешна медицинска помощ и др.
      Фирма "НИК-ПОЛ" поема ангажимент за своите клиенти и извън конкретния обект за охрана в случай на необходимост от охрана на товари от граница до граница: охрана на парични суми, инкасо, персонална охрана и в други случаи,касаещи Вашата безопасност.
      Подготовката и ръководството на нашите служители са на високо професионално ниво и се осъществява по програми, разработени в съответствие с международните стандарти в бранша и съгласувани с органите на МВР.Оперативните групи за реагиране и покритие на охраняваните сьс СОТ обекти са обзаведени сьс сьвременни автомобили,телефонни и радио врьзки,вьоражени са с модерно орьжие и са добре обучени да боравят с него.
      Резултат от дейността на фирмата ни е предотвратяване и разкриване на престъпни посегателства в тясно взаимодействие с органите на Полицията.

  ПОТЪРСЕТЕ НИ! ДЕНОНОЩЕН ТЕЛЕФОН: 052/63-13-63

Начало СОД Охрана Други Contact Us

e-mail: office /at/ nik-pol.com   tel:052/63-13-63 ; 052/606-638

Copyright © 2000-2009 "НИК-ПОЛ"